Externí ekonom

Praxí ověřenými postupy k lepším výsledkům

 

Proč mít externího ekonoma?

 • Protože účetní není ekonom. Nechtějte po účetních, aby řídili náklady.
 • Protože ekonom není účetní. Nechtějte po ekonomovi, aby účtoval.
 • Protože mít dobrého ekonoma jako zaměstnance na plný úvazek může být pro řadu firem neekonomické.
 • Protože pohledem zvenčí mohou věci ve firmě vypadat jinak a pohled zevnitř může být zatížen provozní slepotou a dlouhodobou rutinou.
 • Protože externího ekonoma můžete využít jen tak často a tak dlouho, jak potřebujete. Bez nákladů, administrativy a dalších věcí souvisejících se zaměstnaneckým poměrem.

Jste v podobné situaci?

 • Firma má účetní a vedoucího provozu, kteří řeší účetnictví a provozní ekonomiku, ale nejsou schopni zajistit komplexní ekonomické řízení v potřebném rozsahu.
 • Ekonomickému řízení firmy se věnuje majitel, který současně vykonává roli ředitele firmy, komunikuje intenzivně se zákazníky a dodavateli. Na řízení ekonomiky zůstává příliš málo času.
 • Firma má ekonoma/ekonomku jen na podle názvu pracovní pozice. Fakticky jde o účetní.
 • Ekonomické řízení firmy je redukováno na vedení účetnictví a řešení operativních úkolů. Chybí zajištění činností, které řídí ekonomiku v dlouhodobé perspektivě.
 • Firma nemá ekonoma a ví, že potřebuje ekonoma, ale vzhledem ke své velikosti jej nepotřebuje na plný úvazek. Najít zkušeného ekonoma, který přistoupí na pracovní poměr v částečném úvazku je velmi obtížné.

Praxí ověřenými postupy dosáhnete lepších výsledků

 • Nastavení ekonomického řízení firmy na controllingových principech.
 • Metodické vedení procesu ekonomického řízení.
 • Analýzy výsledků hospodaření.
 • Tvorba finančního plánu a rozpočtů firmy.
 • Poradenství v oblasti odměňování a motivace zaměstnanců.
 • Poradenství v oblasti řízení firmy (včetně organizace a procesů řízení).
 • Zpracování podkladů a analýz dle potřeby firmy.
 • Asistence při jednáních.
 • ... jakákoliv další činnost v rámci mých zkušeností a odbornosti.

Jak probíhá spolupráce?

 • Obsah vzájemné spolupráce nastavíme v rozsahu, který odpovídá Vašim potřebám.
 • Obsah a rozsah prací vždy předem projednáme a náklady na poradenskou činnost tak máte pod kontrolou.
 • Vykázanou práci k fakturaci si odsouhlasíme (podrobný přehled o obsahu práce a jejím trvání).
 • Způsob komunikace nastavíme dle Vašich potřeb a preferencí (osobní jednání, on-line komunikace, ...).
 • Hlavním obsahem spolupráce jsou činnosti spojené s ekonomickým řízením, ale lze řešit i další firemní oblasti.

Zavolejte mi nebo napište. Věci mění jen rozhodnutí!

(+420) 604 227 098

mastrak@edu-consult.cz