O mně


Konzultant, poradce, lektor (2011 - dosud)

 • ekonomické řízení a organizace řízení
 • tvorba strategií
 • systémy odměňování zaměstnanců
 • vzdělávací akce

Ředitel společnosti MAPO Finance s.r.o. (2018)

Ekonomický ředitel /ekonomicko-personální náměstek (1995 - 2010):

 • Lázně Darkov, a.s.
 • Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
 • TS a.s.

Vedení ekonomiky, financí a personalistiky firem:

 • roční obraty až 600 mil.Kč
 • počty zaměstnanců až 1000

Projektové zkušenosti:

 • člen Pracovní skupiny pro optimalizaci procesů v nemocnicích Moravskoslezského kraje
 • vedoucí projektu nasazení ERP Navision v Nemocnici ve Frýdku-Místku
 • vedoucí projektu optimalizace logistických procesů v Nemocnici ve Frýdku-Místku
 • transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost (TS a.s.)

Lektorské zkušenosti:

 • 26 jednodenních vzdělávacích akcí v období let 2012 - 2016
 • 211 účastníků

Ostatní:

 • spolupráce při tvorbě a realizaci nové strategie Lázní Darkov
 • komplexní projekt inovace řízení lékárenského řetězce (7 lékáren)
 • projekty z dotací EU (1x na straně příjemce dotace, 1x na straně dodavatele služeb financovaných z dotačních prostředků)

(+420) 604 227 098

mastrak@edu-consult.cz